Zagadnienie cykliczności we wczesnych opowiadaniach Wsiewołoda Iwanowa : (na przykładzie cyklu "Siódmy brzeg")

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 10 (1987) s. 65-76
Wacław Mucha

 

do góry