Układy fabularne w opowiadaniach i opowieściach Nikołaja Leskowa

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 7 (1983) s. 92-110
Lucyna Kapała

 

do góry