Czasopiśmiennictwo satyryczne a powieść satyryczno-obyczajowa XVIII i początku XIX stulecia

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 1 (1977) s. 7-22
Halina Mazurek-Wita

 

do góry