"Borys Godunow" Aleksandra Puszkina w polskich przekładach i krytyce literackiej w latach 1827-1917

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 1 (1977) s. 23-32
Anna Godowicz-Liszkowa

 

do góry