"Przed wschodem słońca" - powieść autobiograficzna Michała Zoszczenki

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 1 (1977) s. 89-103
Wacław Mucha

 

do góry