O roli reportażu artystycznego w literaturze radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 1 (1977) s. 105-114
Barbara Klimczyk

 

do góry