Przemiany w powieści radzieckiej lat 1953-1956 : (narracja w powieści pierwszoosobowej)

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 1 (1977) s. 115-133
Stanisław Poręba

 

do góry