Liryka intymna Eugeniusza Jewtuszenki : próba interpretacji

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 1 (1977) s. 135-159
Marian Ściepuro

 

do góry