Uwagi o narracji i strukturze czasu artystycznego w radzieckiej prozie lirycznej

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 1 (1977) s. 161-172
Piotr Fast

 

do góry