Przyczynek do problematyki narracji : (zapomniany artykuł Ilji Gruzdiewa "O chwytach narracji artystycznej")

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 1 (1977) s. 173-189
Stanisław Poręba

 

do góry