Sebastian Eckstein - malarz kwadratury

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 271-292
Hanna Samsonowicz

 

do góry