"Wskrzeszenie Łazarza" Carela Fabritiusa w świetle nowych badań nad kręgiem Rembrandta

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 27-52
Antoni Ziemba

 

do góry