Dialekt Cockney – jego charakterystyka i wpływ na dzisiejszy język angielski

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 9 (2015) s. 97-110
Łukasz Zarzycki

 

do góry