Językowe wyznaczniki przepisu kulinarnego jako gatunku wypowiedzi

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 9 (2015) s. 121-140
Izabela Kuśnierek

 

do góry