O językowych wykładnikach dialogowości w publicystyce prasowej z okresu I wojny światowej : na materiale „Gońca Częstochowskiego”

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 9 (2015) s. 161-165
Grzegorz Majkowski

 

do góry