Językowy obraz świata w kolażach Herty Müller

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 9 (2015) s. 167-176
Marcin Stachurski

 

do góry