Teoria inteligentnego projektu nie wypowiada religijnych twierdzeń o sferze nadnaturalnej

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 6/7 (2009/2010) s. 93-116
Casey Luskin , Izabela Janus (tł.)

 

do góry