Przewód doktorski z zakresu historii geodezji i kartografii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 10, Numer 3 (1965) s. 478-479
Tadeusz Kalisz

 

do góry