Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 2005-2008

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 48 (2010) s. 109-122
Maria Trojanek

 

do góry