Szacowanie wpływu stymulowanego transportu lotniczego na gospodarkę regionu w sektorze turystyki : (przykład Krakowa i regionu małopolskiego)

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 52 (2010) s. 519-534
Łukasz Olipra

 

do góry