Wpływ standaryzacji i wzrostu bezpieczeństwa telekonferencji na efektywność komunikacji biznesowej

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 104 (2013) s. 319-327
Marcin Gogolewski, Michał Ren

 

do góry