Bezpieczne systemy zdalnego egzaminowania w e-learningu i gospodarce opartej na wiedzy

Ekonomiczne Problemy Usług, Numer 68 (2011) s. 204-212
Marcin Gogolewski, Michał Ren, Łukasz Nitschke, Tomasz Tyksiński

 

do góry