Ocena spójności intertekstowej w planowaniu projektu. Wyniki badania z wykorzystaniem układu wielkości organizacyjnych

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 13 (2015) s. 1-14
Olaf Flak, Justyna Alnajjar

 

do góry