Sprawozdanie z konferencji naukowej Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej „Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy", Lublin, 13-14 listopada 2015 r.

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 14 (2015) s. 133-135
Marcin Łączek

 

do góry