Zarys modelu (rzeczywistej) komunikacji międzyludzkiej w odniesieniu do (rzeczywistych) języków ludzkich i (rzeczywistej) kultury ludzkiej

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 17 (2016) s. 139-160
Marcin Możdżonek

 

do góry