Opis przypadku jako tekst specjalistyczny w dyskursie medycznym – przegląd badań

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 18 (2016) s. 165-190
Magda Żelazowska, Magdalena Zabielska

 

do góry