Wybrane właściwości zyczne ekstrudowanego pieczywa bezglutenowego wzbogaconego dodatkiem mąki z żołędzi

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 20 (3) (2016) s. 33-41
Ewa Gondek, Dorota Nowak, Ewa Jakubczyk, Anna Kamińska-Dwórznicka, Katarzyna Samborska

 

do góry