Sprawy lokalne w świetle instrukcji i laudów sejmikowych ziemi halickiej w pierwszych latach panowania Jana Kazimierza Wazy

Rocznik Lubelski, Tom 39 (2013) s. 20-29
Aleksandra Ziober

 

do góry