Dekanat siedliski unickiej diecezji chełmskiej 1795–1816 : wybrane zagadnienia

Rocznik Lubelski, Tom 39 (2013) s. 48-67
Sławomir Braniewski

 

do góry