Ludność żydowska w Małopolsce Wschodniej : obraz statystyczny

Rocznik Lubelski, Tom 39 (2013) s. 156-168
Anna Bartnik

 

do góry