"Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach 1519–1768 : studium społeczno-gospodarcze", Janusz Frykowski, Tomaszów Lubelski 2009 : [receznja]

Rocznik Lubelski, Tom 39 (2013) s. 263-265
Agnieszka Sidorowska , Janusz Frykowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry