O etymologii wyrazów "dzięki / dziękować

Studia Germanica Gedanensia, Tom 17 (2008) s. 47-56
Tomasz Czarnecki

 

do góry