Nazwy nieślubnego dziecka w historii i dialektach polszczyzny

Studia Germanica Gedanensia, Tom 17 (2008) s. 57-66
Dorota Krystyna Rembiszewska

 

do góry