O czeskiej i górnołużyckiej frazeologii, czyli ustalone porównania semantycznego pola kłamstwa w dwóch bliskich sobie językach

Studia Germanica Gedanensia, Tom 17 (2008) s. 165-176
Anna Jakubowska

 

do góry