Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego

Studia Germanica Gedanensia, Tom 17 (2008) s. 186-197
Beata Mikołajczyk

 

do góry