Slawizmy leksykalne w polu semantycznym nazw ubiorów w języku jidysz

Studia Germanica Gedanensia, Tom 17 (2008) s. 267-274
Agata Kondrat

 

do góry