Wpływ czeski na szesnastowieczne słowiańskie tłumaczenia biblijne : na przykładzie Księgi Koheleta

Studia Germanica Gedanensia, Tom 17 (2008) s. 275-282
Ałła Kożynowa

 

do góry