Zmiana modalności wypowiedzi jako sposób ratowania twarzy tłumacza w bilateralnym tłumaczeniu konsekutywnym

Studia Germanica Gedanensia, Tom 17 (2008) s. 307-315
Magdalena Jurewicz

 

do góry