"Frazeologizmy w słownikach niemiecko‑polskich i polsko‑niemieckich na przykładzie >Pons Duży słownik< i >Langenscheidt Słownik Partner<" [Phraseologismen in deutsch‑polnischen und polnisch‑deutschen Wörterbüchern am Beispiel der Wörterbücher „Pons Duży słownik“ und „Langenscheidt Słownik Partner“], Ryszard Lipczuk, Magdalena Czop-Lisiecka, Anna Sulikowska (Hg.), Szczecin 2012 : [recenzja]

Studia Germanica Gedanensia, Tom 27 (2012) s. 331-333
Magdalena Koper , Ryszard Lipczuk (aut. dzieła rec.), Magdalena Czop-Lisiecka (aut. dzieła rec.), Anna Sulikowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry