Doc. dr Hab. Stanisław Tworek (2 V 1932 - 7 XI 1977)

Przegląd Historyczny, Tom 11 (2002) s. 191-193
Marian Chachaj

 

do góry