"Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku", Zofia Florczak, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967 : [recenzja]

Rocznik Lubelski, Tom 15 (1972) s. 243-248
Marian Chachaj , Zofia Florczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry