Głód w Rzymie w 57 roku przed n. e.

Rocznik Lubelski, Tom 10 (1967) s. 9-28
Tadeusz Łoposzko

 

do góry