Zagadnienie własności w pismach Salwiana z Marsylii na tle stosunku Kościoła pierwszych wieków do bagactwa i ubóstwa

Rocznik Lubelski, Tom 10 (1967) s. 29-55
Roman Kamienik

 

do góry