"Cella de Skowiszin" : przyczynek do najstarszych dziejów Kazimierza Dolnego nad Wisłą

Rocznik Lubelski, Tom 10 (1967) s. 113-123
Czesław Deptuła

 

do góry