Z zagadnień ruchu kalwińskiego w Polsce

Rocznik Lubelski, Tom 10 (1967) s. 153-170
Stanisław Tworek

 

do góry