Likwidacja ustroju miejskiego mniejszych miast w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w okresie przed masową zamianą miast na osady (1807 - 1864)

Rocznik Lubelski, Tom 10 (1967) s. 211-228
Józef Mazurkiewicz

 

do góry