Miasta rządowe małopolskiej części Królestwa Polskiego 1815 - 1866 : stan gospodarczo-społeczny

Rocznik Lubelski, Tom 10 (1967) s. 229-247
Władysław Ćwik

 

do góry