Stanowisko władz carskich wobec szkolnictwa kantoralnego w południowo-wschodniej Kongresówce

Rocznik Lubelski, Tom 10 (1967) s. 249-261
Wiesław Śladkowski

 

do góry