Aktualne problemy iluminacji obiektów zabytkowych

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 20 (2006) s. 5-11
Michał Witwicki

 

do góry