Rola działki miejskiej w procesie lokacyjnym na przykładzie miasta Dzierżoniowa

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 20 (2006) s. 53-59
Magdalena M. Wańkowicz

 

do góry